index-slide-feny index-slide-lampa

Najlacnejšia energia

je nespotrebovaná energia.

Spoľahlivé osvetlenie, zaručené úspory

V našich regiónoch prevažná väčšina obcí je zrelá na plnú alebo čiastočnú modernizáciu verejného osvetlenia, lebo gro súčasných osvetľovacích telies sú nehospodárne v porovnaní so štandardnou technologickou úrovňou dnešnej doby.

Najnovšie správy

Viac

Érd Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése LED-es közvilágítási lámpatestek alkalmazásával

2016.05.10.

A GREP Zrt. nyerte Érd Megyei Jogú Város 8767 db közvilágítási lámpatestjének korszerűsítését!

Új vezérigazgató

2015.05.21.

2015. május 1-től Wirth Jenő Úr átvette a GREP Slovakia Kft. irányítását és mint a társaság ügyvezetője folytatja szakmai pályafutását.

Naše riešenia

V našich regiónoch prevažná väčšina obcí je zrelá na plnú alebo čiastočnú modernizáciu verejného osvetlenia, lebo gro súčasných osvetľovacích telies sú nehospodárne v porovnaní so štandardnou technologickou úrovňou dnešnej doby.